ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2023-24

.

 

FY 2023-24  -        ಕನ್ನಡ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ನೋಟ

25

ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ -ಸುತ್ತೋಲೆ 1045

31-03-2024  0.97 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
24

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ     ಬಗ್ಗೆ - 

ಸುತ್ತೋಲೆ 1040 (A)

20-03-2024 0.95 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 23  ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು  ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 1044  07-03-2024  3.30 ಎಮ್‌ ಬಿ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ  

 

 22

ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ.2.00

ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ.5.00 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 1035 (A)

 06-03-2024  0.05 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
21

ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಜೀತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ1043

 12-01-2024  0.89ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20

ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ 6% ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಧಿ  ಸಾಲಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಿ- 3466

 9-01-2024  0.33ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
19

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2023-24 ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಭಂದಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 

4-01-2024  0.99 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 18

ಇ-ಜನಸ್ಪಂದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ  ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ- 297

 29-12-2023  0.80 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 17

ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು - ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು -ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ- ಸಿ-2797

14-12-2023 1.51 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು (ವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು 2A)  - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ- ಸಿ-2796

14-12-2023 1.51 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

ಉದ್ಯಮವಾರು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ -1041 13-12-2023 0.70 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14

 ಸಿಬಿಲ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ- 31  08-12-2023  0.84 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ -1040

04-12-2023  4.55 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ (ವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 2 ಎ) - ಸುತ್ತೋಲೆ  1039

04-12-2023 2.93 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಥಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಾಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ಗರಿಷ್ಷ ಮಿತಿಯನ್ನು2 ಕೋಟಿ ಯಿಂದ  5 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ -     ಸುತ್ತೋಲೆ - 1035

 27-10-2023  8.01 ಎಮ್‌ ಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಸ್ಕ್ರಾಪ್‌  ಕಂಡಿಷನ್‌ ನಲ್ಲಿ 320 ಕೆ.ವಿ.ಎ.ಡಿಜಿ ಸೆಟ್‌ -ಮಾರಾಟ ಬಗ್ಗೆ - 21-10-2023 0.65 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

MoU - ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ರೇಟಿಂಗ್‌  ಬಾಹ್ಯ (external) ಏಜೆನ್ಸಿಸ್‌  ಬಗ್ಗೆ-ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ-939

19-07-2023 1.91 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

 ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ- SARFAESI ACT ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವತ್ತುಗಳು - ಸುತ್ತೋಲೆ - 1034
 07-10-2023   1.05  ಎಮ್‌ ಬಿ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

2020-25ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಅನುಬಂಧ - 3 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು-ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಡ್ - ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ

19-09-2023

2.51‌ ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಪ್ರುಡನ್‌ಶಿಯಲಿ ರೈಟಿಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಬರೆಯುವ  ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ -1032

11-09-2023

0.09  ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಬಡ್ಡಿದರ  ರಚನೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬಗ್ಗೆ -ಸುತ್ತೋಲೆ1031

01-09-2023

2.14 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

GoK ನಿಂದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ - 105

16-06-2023

0.04 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಕೆ.ಎಸ್. ಎಫ್.‌ ಸಿ. ಆನ್ ಲೈನ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರದ ರಿಪೋಟ್ಸ್‌ ಗಳ  ವರದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -      ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ - 01

29-05-2023

0.04  ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

MCAR ಸೆಟ್ಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ / ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 25% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು - ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು

09-05-2023

0.448 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

MoU ನಂತರದ Doubtful –III ವರ್ಗ / ಇತರ ಎನ್‌ಪಿಎ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ (OTS) ನೀತಿ.

06-05-2023

0.443 ಎಮ್‌ ಬಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080