ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2009 - 10

.

೨೦೦೯-೧೦- ಕನ್ನಡ -  ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ನೋಟ

40 

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಂ ಎಸ್‌ ಎಂ ಇ  ಗಳು KIADB / KSSIDC ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಲು  ಎಫ್‌ ಐ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 899

30-03-2010

0.009 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

39

ಎಂ ಎಸ್‌ ಎಂ ಇ  ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು  (SESP) – SIDBI ಯ  JICA ಸಾಲದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ –ಕೊಲ್ಯಾಟರಲ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಷರತ್ತುಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು  – ಸುತ್ತೋಲೆ 898

29-03-2010

 

 

0.010 ಎಮ್‌ ಬಿ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

38

ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪೂರ್ವಚರಿತ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ- ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 216

24-03-2010

0.008 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

37

ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋಲಾಟರಲ್‌ ಭದ್ರತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  –   ಆಂತರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ 215

23-03-2010

0.008 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

36

ಎಸ್‌ ಸಿ / ಎಸ್‌ ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ      – ಸುತ್ತೋಲೆ 887 (B)

09-03-2010

0.008 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

35

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ SARFAESI ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‌  ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 896

24-02-2010

0.008 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

34

ನಿವೃತ ನೌಕರರು ನಿಗಮದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ– ಸುತ್ತೋಲೆ 895

20-02-2010

0.011 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33

SMERA ರೇಟಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ– ಸುತ್ತೋಲೆ 894

16-02-2010

0.010 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

32

CAR ಯೋಜನೆ ಸಿಂಧುತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣೆ– ಸುತ್ತೋಲೆ 849(D)

27-01-2010

0.008 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31

ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಯೋಜನೆ– ಸುತ್ತೋಲೆ 892

21-01-2010

0.015 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30

SMERA – ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೂಚನೆ– ಸುತ್ತೋಲೆ 891

20-01-2010

0.008 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29

SMERA ರೇಟಿಂಗ್‌– ಸುತ್ತೋಲೆ 890

01-01-2010

0.012 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28

SMERA ರೇಟೆಡ್‌ ಅವಧಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ– ಸುತ್ತೋಲೆ  886

30-12-2009

0.019 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

ಎಸ್‌ ಸಿ / ಎಸ್‌ ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ  887

17-12-2009

0.016 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

KSFC  ಹಾಗು KIADB ನಡುವೆ  MoU -  ಸುತ್ತೋಲೆ 885

16-12-2009

0.051 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ CRE ವಲಯವನ್ನು   ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ  – ಸುತ್ತೋಲೆ 883

02-12-2009

0.019 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

NPA ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋಲಾಟರಲ್‌ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ – ಸುತ್ತೋಲೆ 882

19-11-2009

0.030 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17

ಎಂ ಎಸ್‌ ಎಂ ಇ  ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು  (SESP) – SIDBI ಯ  JICA ಸಾಲದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ –

ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ  ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ 862 (A)

10-11-2009

0.010 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಎಂ ಎಸ್‌ ಎಂ ಇ  ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು  (SESP) – SIDBI ಯ  JICA ಸಾಲದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ –

ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ  ಪರಿಷ್ಕರಣೆ  -   ಸುತ್ತೋಲೆ   882 (A)

10-11-2009 0.010 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  CAR ಯೋಜನೆ ಸಿಂಧುತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣೆ  - ಸುತ್ತೋಲೆ  849 (C) 08-10-2009 0.029 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ  – ಸುತ್ತೋಲೆ 879 03-10-2009 0.013 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಸ್ಟೋನ್‌ ಕ್ರಷರ್‌ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೆರವಿನ  ಮೇಲೆ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೀಷೇಧ    -  ಸುತ್ತೋಲೆ   878 01-10-2009 0.029 ಎಮ್‌ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು - ಸುತ್ತೋಲೆ  877

30-09-2009

3.82  ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

ವಿಶೇಷವಾಗಿ  ಮಾರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ OTS ಗೆ GoK ನಿಯಮಗಳು –  ಸುತ್ತೋಲೆ 877

30-09-2009

0.11 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2009-14 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್‌ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೆ 5 % ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ – ಸುತ್ತೋಲೆ 876

05-09-2009

0.084 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

ವೈನ್‌ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ  ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 875

29-08-2009

0.044 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಶುಲ್ಕ  - ಸುತ್ತೋಲೆ  871

03-08-2009

0.016 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ವಕೀಲರ ಎಂಪಾನಲ್ ಮೆಂಟ್‌ - ಸುತ್ತೋಲೆ 870

03-08-2009

0.020 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

KSFC  ಹಾಗು KIADB ನಡುವೆ  ಪರಿಷ್ಕ್ರುತ MoU   – ಸುತ್ತೋಲೆ 869

28-07-2009

0.074MB ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

 

ಎಸ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ GoK ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನ- ಸುತ್ತೋಲೆ 868

28-07-2009

0.085MB ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

 

MSME ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ KSSIDC ಇಂದ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು ಖರೀದಿಗೆ LoC – MoU – ಸುತ್ತೋಲೆ 867

24-07-2009

0.083MB ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಉದ್ಯಮಿದಾರರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು– ಸುತ್ತೋಲೆ 866

13-07-2009

0.025 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ CRE ವಲಯಕ್ಕೆ  ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 865

13-07-2009

0.023 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 864

13-07-2009

0.036 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

CAR ಯೋಜನೆ ಸಿಂಧುತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣೆ – ಸುತ್ತೋಲೆ 849 (B)

13-07-2009

0.023 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಎಂ ಎಸ್‌ ಎಂ ಇ  ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು  (SESP) – SIDBI ಯ  JICA ಸಾಲದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  – ಸುತ್ತೋಲೆ  862

 

03-07-2009

0.061 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು – ಸುತ್ತೋಲೆ 858

10-06-2009

0.016 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದ್ದತೆಯ ಪತ್ರದ ಹಂಚಿಕೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 857

09-06-2009

0.030 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

CAR ಯೋಜನೆ   - ಸುತ್ತೋಲೆ 849 (A)

08-04-2009

0.026 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080