ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY 2008 - 09

.

                                                                                                        ೨೦೦೮ - ೦೯- ಕನ್ನಡಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್/ನೋಟ

 21 ಎಸ್. ‍ಎಫ್.ಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 29 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್‌ ಸ್ವಾಧಿನ – ಸುತ್ತೊಲೆ 850 02-03-2009 0.04ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

 ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಚಯ -ಸುತ್ತೊಲೆ 849  17-02-2009  0.62  ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
19

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗು ಕೊಲಾಟರಲ್‌ ಭದ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ- ಸುತ್ತೋಲೆ 848

31-01-2009

0.052 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

ಬಾಕಿ ಇರುವ OTS ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ -  ಸುತ್ತೊಲೆ 846

31-12-2008

0.03 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

         
 17

ಸಾಲ ವಿತರಣೆಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಗ – ಸುತ್ತೊಲೆ 886

05-09-2008

0.07ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದ OTS ನೀತಿ –  ಆಂತರಿಕ  ಟಿಪ್ಪಣಿ  75

29.08.2008

0.04 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15  ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಾಲ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ (DRS) - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಷರತ್ತು  -ಸುತ್ತೊಲೆ 827A  27-08-2008  0.04 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

14

 ಅವಧಿಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ – ಸುತ್ತೊಲೆ 829  27-08-2008  0.07 ಎಮ್ ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

ಸಾಲ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು SICK ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ  -       ಸುತ್ತೊಲೆ 827

21-08-2008

1.81  ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ED ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು– ಸುತ್ತೊಲೆ 828

21-08-2008

0.05 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಸಾಲ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು SICM ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ    –   ಸುತ್ತೊಲೆ 827

21-08-2008

0.08 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಪೊಸ್ಟ್‌ ಮಂಜೂರಾತಿ ವರದಿ ವ್ಯವ್ಯಸ್ಥೆ  – ಸುತ್ತೊಲೆ 823

13-08-2008

0.05 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಮೊಬಲೈಸೇಷನ್ – ಸುತ್ತೊಲೆ 822

13-08-2008

0.06 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

30-06-2008‌ ರಂತೆ ರಿಕವರಿ ಕಾರ್ಯಷ್ಕಮತೆ ವಿಮರ್ಷೆ -    ಸುತ್ತೊಲೆ 821

13-08-2008

0.07ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ – ಸುತ್ತೊಲೆ 820

12-08-2008

0.07 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಐ ಎಸ್‌ ಒ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ -  ಸುತ್ತೋಲೆ 819  

05-08-2008

0.063 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಎಂ ಡಿ  / ಇ ಸಿ ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯೋಗದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ – ಸುತ್ತೊಲೆ 818

01-08-2008

0.07 ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಎಕ ಗವಾಕ್ಷಿಯ ಯೋಜನೆ/  ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಧಿಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ – ಸುತ್ತೊಲೆ 817

31-07-2008

0.01ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂಡುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು –         ಸುತ್ತೊಲೆ  814

13-06-2008

0.03ಎಮ್ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

OTS ಪ್ರಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ – 31-03-2008 ರಂದು ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೊಲೆ 813

11-06-2008

0.05 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ಕೆ.ಎಸ್ .ಎಫ್.ಸಿ.ಯ ಸಣ್ಣ /  ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ GoK ನ ವಿಶೇಷ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ -ಸುತ್ತೊಲೆ 793B

19-04-2008

0.73 ಎಮ್‌ ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080