ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

FY-2023-24

.

 ಶಾಸನಬದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ-ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸದ ಹಣಕಾಸು ಪಲಿತಾಂಶಗಳು

ಸ್ಟೇಟ್ಮಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ 

ಡಿಬೆಂಚರ್‌ ಟ್ರಸ್ಟೀ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ 

 ಕೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ   ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ನಿಯಮಗಳು

ನಿಯಮಗಳು

 

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಎಸ್.ಬಿ..ಬ್ಯಾಂಕ್

 

 

 

 

31-12-2023

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6(1) 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 7(1)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-12-2023

ಸಂಬಂಧಿತ  ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಿದೇ೯ಶಕರ  ಮಂಡಳಿ  ಸಭೆಯ  ಸೂಚನಾ  ಪತ್ರ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಷೇರುದಾರರ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಪೇಪರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ -ಹಣಕಾಸಿನ ಪಲಿತಾಂಶಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ಯ  ಅನುಸರಣೆ   ವರದಿ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ


ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ

ವರದಿ

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31-12-2023

ಕಾಯಿದೆ 52(7)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯಿದೆ 52 (7A)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯಿದೆ 54 (2)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

     

31-12-2023

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕೆ.ಎಸ್ಎಫ್.ಸಿಸಮಿತಿಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವಿಷಲ್‌ ಭ್ಲೋಯರ್‌ ನೀತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯಿದೆ 13(3)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

31-12-2023

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ರೇಟಿಂಗ್‌ ವಿವರ   -   ಕೆ.ಎಸ್.‍ಎಫ್.ಸಿ.- ಪಿ.ಪಿ.ಬಾಂಡ್ಸ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-09-2023

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6(1)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7(1)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 30-09-2023

 ಸಂಬಂಧಿತ  ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು

 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ನಿದೇ೯ಶಕರ  ಮಂಡಳಿ  ಸಭೆಯ  ಸೂಚನಾ  ಪತ್ರ 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಷೇರುದಾರರ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ

 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಪೇಪರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ -ಹಣಕಾಸಿನ ಪಲಿತಾಂಶಗಳು

 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ಯ  ಅನುಸರಣೆ

  ವರದಿ

 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ

ವರದಿ

 

 

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-09-2023

ಕಾಯಿದೆ 52(7)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯಿದೆ 52 (7A)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯಿದೆ 54 (2)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

     
30-09-2023

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕೆ.ಎಸ್ಎಫ್.ಸಿಸಮಿತಿಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ವಿಷಲ್‌ ಭ್ಲೋಯರ್‌ ನೀತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕಾಯಿದೆ 13(3)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

   

30-06-2023

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6(1) 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7(1)

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-06-2023

 

 

 ಸಂಬಂಧಿತ  ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟು

                     ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಿದೇ೯ಶಕರ  ಮಂಡಳಿ  ಸಭೆಯ  ಸೂಚನಾ  ಪತ್ರ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ಷೇರುದಾರರ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆ

                      ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಪೇಪರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ -ಹಣಕಾಸಿನ ಪಲಿತಾಂಶಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ಯ  ಅನುಸರಣೆ  ವರದಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ

ವರದಿ

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-06-2023

ಕಾಯಿದೆ 52(7)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯಿದೆ 52 (7A)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯಿದೆ 52(2)(e)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯಿದೆ 52 (3)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾಯಿದೆ 54 (2)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಕಾಯಿದೆ 40(9) 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30-06-2023

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕೆ.ಎಸ್. ಎಫ್.ಸಿ. ಸಮಿತಿಗಳು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವಿಷಲ್‌ ಭ್ಲೋಯರ್‌ ನೀತಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 ಕಾಯಿದೆ 13(3)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080