ದರಖಾಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

.

 

ಕ.ರ.ಹ.ಸಂ. ನೇರವಾಗಿ ಕರಿದಿರುವ ದರಖಾಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ದರಖಾಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಹೆಸರು

PDF ಕನ್ನಡ

 

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

 

ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 25-09-2020

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳ ದರಖಾಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ  07-09-2020

ಸಮವಸ್ಥ್ರ   ದರಖಾಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 19-09-2020

  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-09-2020 04:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver